En tjeneste fra NAF
Stjålet

Her kan du melde om tyveri

Når uhellet er ute og en sykkel er stjålet, er enkel rapportering og rask saksbehandling viktig for den uheldige eieren. Hos oss tar saksbehandlingen normalt inntil 5 virkedager. Husk at du også må anmelde tyveriet til politiet før du melder skaden til oss. Politianmeldelse gjøres enkelt på politiet sine nettsider. Vi trenger anmeldelsesnummer for å behandle saken din, og det må oppgis i skjemaet nedenfor. Fyll ut skjemaet under for å opprette forsikringssak:


Om sykkelen

Anmeldelsesnummer får du når du har anmeldt tyveriet til politiet (anmeldelse gjøres enkelt på politiet sine nettsider). Dette nummeret trenger vi for å kunne behandle saken din.

Pris for tilsvarende sykkel i dag / del av sykkel som er stjålet eller ødelagt i forbindelse med forsøk på tyveri

Kontaktinformasjon

Informasjonen i dette skjemaet oversendes Gjensidige.