En tjeneste fra NAF
Stjålet

Her kan du melde om tyveri

Når uhellet er ute og en sykkel er stjålet, er enkel rapportering og rask saksbehandling viktig for den uheldige eieren. Hos oss tar saksbehandlingen normalt inntil 5 virkedager. Husk at du også må anmelde tyveriet til politiet. Fyll ut skjemaet under for å opprette forsikringssak:


Kontaktinformasjon
Pris for tilsvarende sykkel i dag

Informasjonen i dette skjemaet oversendes Gjensidige.