En tjeneste fra NAF

Spørsmål og svar

Om forsikringen (vilkår)

Hva dekker forsikringen?

Ved tyveri dekkes tilsvarende sykkel / tilbehør. Ved skade under forsøk på tyveri dekkes skadene. Forsikringen dekker også veihjelp.
Se vilkår for tyveriforsikringen.

Dekker forsikringen både el-sykler og tråsykler?

Ja.

Dekker forsikringen andre el-fartøy som f.eks el-sparkesykler?

Forsikringen dekker kun sykler per dags dato. Vi vurderer om vi skal lage en forsikring for andre el-fartøy så send oss gjerne en e-post på post@nafmov.no om dette er interessant for deg.

Dekker forsikringen alle sykler uansett verdi?

Vår forsikring dekker elsykkel/sykkel og fastmontert tilbehør med samlet verdi opp til 65.000. Lastesykkel-forsikringen dekker sykkel og fastmontert tilbehør med samlet verdi opp til 85.000. For sykler av veldig høy verdi anbefaler vi en verdiforsikring se f.eks. www.gjensidige.no/privat/forsikring/bolig-og-innbo/verdigjenstandsforsikring.

Gjelder forsikringen om noen andre låner sykkelen min?

Forsikringen omfatter også samboer/ektefelle, men ikke andre.

Er forsikringen gyldig for elektriske sparkesykler?

Nei, forsikringen dekker ikke elektriske sparkesykler.

Hva er definisjonen på lastesykkel?

En lastesykkel er en sykkel der rammen er konstruert for å frakte passasjerer eller ekstra last, i form av lastekasse, lasteplan eller forlenget bagasjebærer bak. En vanlig sykkel kan også frakte mye, ved å utstyre den med bagasjebærere, vesker eller tilhenger. Skillelinja går ved rammekonstruksjonen: En lastesykkel har en ramme som skiller seg vesentlig fra en standard sykkel.

Hva dekkes ikke av forsikringen?

Skade som oppstår utenom tyveri/hærverk. Forsikringen gjelder ikke sykkel brukt i næringsvirksomhet. Se vilkår for mer info.

Hvordan beregnes verditapet på sykkelen?

Verditapet for ny sykkel/utstyr kjøpt i butikk er 10% av sykkelens verdi fra sykkelen er 1 år gammel. Verditap for brukt sykkel/utstyr er 10% av kjøpesum fra ett år etter kjøpstidspunkt. Det vil si at en sykkel som ble kjøpt for 40.000 kr vil ha et verditap på 40.000 x 10% etter 14 mnd = 4000 kr. Kunden har dermed rett på en utbetaling tilsvarende 36.000 kr.

Kan jeg nedgradere forsikringen min fra sykkelverdi over 30.000 kr til under 30.000 kr?

Det går fint. Send epost til post@nafmov.no for å få hjelp til dette.

Gjelder verditap for fastmontert ekstrautstyr på sykkelen også?

Om du kan dokumentere faktisk alder for fastmontert ekstrautstyr vil dette brukes som grunnlag for beregning av erstatning.

En sykkel har veiledende verdi over 30.000 kr (f.eks 36.000 kr). Kan jeg likevel velge forsikringen for sykler til en verdi under 30.000 kr?

Ja, det går fint men 30.000 kr er maksimal sum du kan få utbetalt ved et eventuelt tyveri.

Sykkelen min er stjålet, men jeg har ikke kvitteringen for å dokumentere når jeg kjøpte sykkelen. Hva gjør jeg?

Du må kunne dokumentere når sykkelen ble kjøpt.

Mitt abonnement (vilkår)

Hvor lenge varer forsikringen?

Forsikringen varer så lenge du har betalt for inneværende måned. Du får inneværende måned gratis ved første kjøp.

Jeg lurer på om jeg har betalt og gyldig forsikring, hvordan kan jeg finne ut dette?

Ved å logge inn på konto.nafmov.no kan du til enhver tid se status på forsikringen din. Du kan også sende en e-post til post@nafmov.no.

Hvor kan jeg endre informasjonen om sykkelen min?

Ved å logge inn på konto.nafmov.no kan du til enhver tid endre din informasjon.

Jeg ønsker ikke forsikringen lenger, hvordan sier jeg opp?

Du kan avslutte forsikringen ved å sende en e-post til post@nafmov.no. Din oppsigelse vil da bli registrert som gjeldende på det tidspunkt vi mottar mailen fra deg. Du vil motta en bekreftelse på din oppsigelse fra oss.

Jeg har solgt sykkelen og vil si opp midt i en mnd. Får jeg noen penger tilbake da?

Forsikringen betales månedlig og beløpet trekkes den 15. hver måned. Når beløpet er trukket fra konto gjelder forsikringen ut kommende måned. Om du ønsker å si opp forsikringen slik at den ikke gjelder den kommende måneden, må dette gjøres før trekket som gjøres den 15.

Ved tyveri

Hvis sykkelen blir stjålet - hvordan melder jeg i fra om tyveriet?

  1. Du må først anmelde forholdet til politiet. Mer info finner du her: www.politiet.no/tjenester/anmelde-tyveri-eller-skade/anmeldelse/.
  2. Når du har anmeldt saken får du et anmeldelsesnr fra politiet.
  3. Når du har et anmeldelsesnr kan du sende saken til oss via dette skjemaet: nafmov.no/forsikring/tyveri.

Hvorfor må jeg anmelde saken?

Vi krever politianmeldelse da vi sender sivilt rettskrav til politiet. Dersom en sykkel blir gjenfunnet eller gjerningsperson pågrepet kan politiet da identifisere sykkelen opp mot et forsikringsselskap. Gjerningsperson får da rettet kravet mot seg fra forsikringsselskapet.

Jeg har meldt inn saken, hva skjer nå?

Informasjonen fra din sak oversendes automatisk til Gjensidige.

Dersom de trenger mer informasjon, så sender de en melding til deg via skadesaken/innloggede sider på gjensidige.no. Du vil da motta en epost og sms om at du må logge på gjensidige.no med din BankID. Dette er da en sikker kanal som du kan kommunisere direkte med Gjensidige.

Vi anbefaler at all kommunikasjon skjer her så vil du få raskt svar og oppgjør.

Hvor kan jeg oppdatere saken min med anmeldelsesnr?

For raskest mulig behandling anbefaler vi deg å logge gjensidige.no med din BankID så kan du oppdatere skadesaken din der.

Hvor lang tid tar det å behandle saken min?

Hos oss tar saksbehandlingen normalt inntil 5 virkedager. Husk at du må anmelde tyveriet til politiet før du melder skaden til oss. Vi trenger anmeldelsesnummer for å behandle saken din.

Om behandling tar lengre tid så håper vi at du sender oss en e-post på post@nafmov.no og sier ifra. Vi gjør alltid vårt beste for å holde det vi lover, men selv de beste kan gjøre feil iblant :)

Må jeg betale noen egenandel?

Nei, det trekkes ingen egenandel ved skadeoppgjør.

Kan jeg kjøpe inn nye deler til sykkelen og få penger tilbake?

Når din sak er blitt behandlet av Gjensidige vil du motta din erstatning. Vi anbefaler at du venter til saken er ferdigbehandlet og denne utbetalingen er gjort før du går til innkjøp av ny sykkel eller nytt utstyr.

Om tilleggsutstyr

Dekker forsikringen tilleggsutstyr?

Forsikringen dekker sykkel/elsykkel med fastmontert tilleggsutstyr med samlet verdi opp til summen du har valgt.

Noen har stjålet kjørecomputeren og batteriet mitt. Er dette dekket, og dekker dere servicekostnaden med installasjon av ny enhet?

Om samlet erstatningsverdi ikke overstiger den summen du er forsikret for vil du være dekket både for ny kjørecomputer, batteri og service for installasjon.

Om veihjelpen (vilkår)

Hvordan fungerer veihjelpen?

For å få veihjelp må du ringe 08505 og oppgi at du har NAF MOV forsikring. Da sjekkes navnet ditt mot registeret, og så lenge du har et aktivt abonnement vil du få gratis hjelp.

Hva kan veihjelpen hjelpe meg med?

Enkel reparasjon på stedet eller transport til verksted. Vi hjelper deg med flate dekk, flatt batteri og andre “enkle” problemer på din sykkeltur. Vi fikser dekket ditt om du punkterer, og vi kjører deg til jobb om du går tom for batteri. Veihjelpen inkluderer ikke service på sykkelen.

Hva om jeg er ute og sykler om natten og får problemer?

Gjennom NAF MOV får du tilgang til veihjelp for deg og din elsykkel 24 timer i døgnet, sju dager i uken.

Får jeg veihjelp uansett hvor jeg er?

Man får veihjelp i hele landet ved normal ferdselsvei og vi vil da sende den nærmeste bilen.

Hvor mange assistanser i året får jeg?

Ubegrenset, så lenge feil som blir påpekt under assistansen blir rettet opp i (som NAF Veihjelp).

Gjelder veihjelpen også for vanlig tråsykkel?

Ja! Forsikringen gjelder for både el-sykler og tråsykler.