En tjeneste fra NAF

NAFs personvernpolicy

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan NAF samler inn og bruker dine personopplysninger, enten du er kunde eller medlem hos NAF. Den gjelder opplysninger som er innhentet via NAFs nettsted og NAFs andre digitale brukertjenester. NAF respekterer din rett til personvern, og vår behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk lov. Vi anbefaler at du setter deg inn i denne erklæringen i sin helhet.

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør i Norges Automobil-Forbund er behandlingsansvarlig for hvordan NAF samler inn og bruker personopplysninger.

Personopplysninger som registreres

Det er frivillig for de som besøker NAFs nettsider å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som der tilbys, f.eks. det å motta varslinger knyttet til EU-kontroll.

Medlemsbasert behandling av personopplysninger

Når du registrerer deg som medlem hos NAF vil vi registrere ditt navn og kjønn, din adresse og e-postadresse, samt ditt mobilnummer og fødselsnummer.

Informasjonskapsler

NAF benytter informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider. Dette er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker, blant annet når du på nytt besøker nafmov.no.

Informasjonskapslene medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men hvis du ønsker det kan du stille inn nettleseren din slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler.

Din nettleser sender automatisk også opplysninger til nafmov.no sin server hver gang du ber om å få vist en side. Dette er eksempelvis opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker, hva slags operativsystem du har og din internettadresse (IP-adresse).

For hver side som vises, lagres i tillegg opplysninger om dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du ser på osv. Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å lage en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukere søker. På den måten kan vi gjøre nafmov.no bedre tilpasset det brukerne faktisk ønsker av informasjon.

Slik kan du trekke tilbake ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler.

Applikasjoner fra NAF

Dersom du laster ned applikasjoner tilknyttet våre tjenester vil de personopplysningene du selv legger inn bli lagret i vår kundedatabase. Personlige data om deg som lagres i applikasjon vil knyttes til ditt allerede eksisterende kundeforhold hos oss. For nærmere informasjon om hvilke opplysninger som behandles viser vi til vilkår for den enkelte applikasjon..

Del/tips-tjenesten

NAF delingstjeneste kan brukes til å videresende tips eller dele artikler fra nettstedet. Opplysningene som oppgis i denne forbindelse, slik som e-postadresse, blir ikke lagret.

Hva NAF bruker opplysningene til

NAF behandler opplysninger om deg for å administrere ditt kundeforhold, og for å kunne levere våre tjenester til deg som bruker eller registrert medlem. Videre behandler NAF dine personopplysninger for å gi deg relevant innhold i de tjenester NAF tilbyr, og til forbedring eller videreutvikling av disse. NAF behandler i tillegg dine personopplysninger med det formål å gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset dine tilbakemeldinger og ditt bruksmønster, og for å begrense misbruk av tjenestene.

NAF samler og analyserer anonymiserte data knyttet til bruk av våre nettsider til statistiske formål.

NAF samler og analyserer anonymiserte data knyttet til bruk av våre nettsider til statistiske formål (se nærmere beskrivelse i neste avsnitt).

NAF benytter et kundeoppfølgingssystem for lagring av personopplysninger knyttet til deg som er kunde eller medlem. NAF benytter e-post og telefon som en del av dialogen og oppfølgingen overfor deg.

NAF benytter et kundeoppfølgingssystem for lagring av personopplysninger knyttet til deg som er kunde eller medlem. NAF benytter e-post og telefon som en del av dialogen og oppfølgingen overfor deg.

Tredjeparts informasjonskapsler (cookies)

NAF bruker tredjeparts cookies til å registrere hva slags type tjenester våre besøkende er interessert i, og for å måle trafikken på nettsidene våre.

NAF bruker denne informasjonen til å forbedre nettsidene og tilpasse våre tilbud, kundetjeneste og hjelp til deg. NAF bruker midlertidige og vedvarende tredjeparts cookies. De vedvarende tredjeparts cookies blir lagret i din nettleser i opp til 24 måneder.

For å innhente statistikk benyttes også Google Analytics. Vi administrerer disse verktøyene ved hjelp av Google Tag Manager.

Hvis du likevel ikke ønsker at denne type anonyme data skal samles inn fra deg, kan du melde deg av denne innsamlingen her: Google Analytics.

I tillegg benytter NAF verktøy for styring av annonser og til å holde oversikt over trafikk fra betalte tjenester. Her benyttes AdForm, AppNexus og DoubleClick.

NAF benytter Qualaroo for brukerundersøkelser. Det er frivillig å delta i brukerundersøkelser.

Deling av personopplysninger til NAFs samarbeidspartnere

Opplysninger om deg og din bruk av NAFs tjenester kan bli formidlet til NAFs tilknyttede samarbeidspartnere. Opplysningene kan benyttes til de samme formålene som de ble innsamlet for. Opplysningene vil så langt mulig utleveres i anonymisert form, men i forbindelse med innloggede tjenester vil det være påkrevet at samarbeidspartneren får tilstrekkelige opplysninger til å identifisere deg.

Databehandlere

NAF kan la sine underleverandører eller samarbeidspartnere utføre deler av den tekniske databehandlingen av dine personopplysninger. Slike databehandlere vil etter avtale med NAF behandle personopplysningene om deg på en betryggende måte. NAF pålegger databehandleren å sørge for trygg informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Pliktig utlevering av personopplysninger

I noen tilfeller vil NAF være pliktig i å utlevere personopplysninger om deg, for eksempel ved rettslig kjennelse.

Innsyn i og sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er formålet med behandlingen.

Alle har rett til grunnleggende informasjon om hvordan en virksomhet behandler personopplysninger. NAF har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til denne ved eventuelle forespørsler.

Den som er registrert i NAFs systemer har rett til innsyn i egne opplysninger, og du kan når som helst be NAF slette opplysningene, med mindre NAF er lovpålagt å oppbevare disse, f.eks. i forbindelse med kjøp av tjenester.

For registrerte medlemmer gjelder at de registrerte opplysninger ikke vil bli slettet så lenge medlemskapet består. Du kan få innsyn i de opplysningene du selv har registrert ved å logge deg på NAFs medlemssider på nafmov.no. Ved utmelding vil alle opplysninger slettes, med mindre NAF er lovpålagt å beholde disse, f.eks. i henhold til bokføringsloven med forskrifter.

Du har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger NAF ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Henvendelser vil besvares senest innen 30 dager.

Særlig om sikkerheten på NAFs nettsider

NAF er opptatt av din sikkerhet, og for at denne skal ivaretas best mulig benytter NAF i dag såkalt HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), som er en sikrere utgave av HTTP. Det betyr at all datatrafikk mellom din nettleser og vår server er kryptert med SSL (Secure Socket Layer).

Endringer

NAF kan oppdatere denne personvernpolicyen for å gjenspeile eventuelle endringer i våre tjenester.

Kontaktinformasjon

Norges Automobil-Forbund
Østensjøveien 14
0661 Oslo

Kontakt oss
;