Vilkår for abonnement til NAF MOV

Her får du utfyllende regler og vilkår for abonnement til NAF MOV.

NAF MOV omfatter forsikring, veihjelp og tilgang til community. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på naf.no.

1. Hvem abonnementet gjelder for

 1. Abonnement er personlig, og bruk av tilhørende fordeler følger vilkårene til de spesifikke tjenestene.
 2. Personer under 15 år må ha foresattes godkjennelse.
 3. Overføring av et abonnement fra en person til en annen er begrenset til:
  • Ved dødsfall kan gjenlevende ektefelle eller samboer overta abonnementet kostnadsfritt frem til neste forfall.
  • Mellom ektefeller og samboere dersom det foreligger skriftlig fullmakt fra den som er medlem.
 4. Navneendring skal skje skriftlig.

2. Gyldighet og pris

 1. Kunden blir trukket pris for abonnement fra det kort som ble benyttet i forbindelse med bestillingen av NAF MOV, eller alternativt annet kort som kunden har registrert hos NAF. Slikt trekk fra kort vil finne sted den 15. i hver måned. Dersom betaling for abonnementet er registrert innen siste dag i den aktuelle måned, vil abonnementet være gyldig hele den påfølgende måned. Ubetalt abonnement sies opp ved månedslutt.
 2. Dersom det månedlige trekket for abonnementet den 15. ikke fullføres på grunn av manglende registrerte kort, manglende dekning på kundens kort, eller annen årsak, vil NAF sende ut purring per epost til kunden med minst 14 dagers betalingsfrist. Denne purringen vil kunne betales via kundens brukerkonto på konto.nafmov.no. NAF vil prøve på nytt å trekke ubetalt abonnementsavgift frem til månedsslutt. Hvis et slikt trekk feiler, vil kunden igjen bli varslet per epost. Kunden er selv ansvarlig for å få betalt abonnementsavgiften, og vil derfor være påkrevd å registrere nytt kort i NAF MOV dersom allerede registrerte kort er ugyldige.
 3. Ved nyinnmelding er den første måneden med forsikring og tjenester innkludert i kjøpsprisen, sammen med sykkelen. Dersom nyinnmelding finner sted etter den 15. i den aktuelle måned, vil også neste måned være innkludert i kjøpsprisen. Dersom nyinnmelding finner sted før den 15. i den aktuelle måned, vil kunden bli trukket for den neste måned den 15. i den måned nyinnmeldingen fant sted.
 4. Kunden kan på ethvert tidspunkt si opp abonnementet. Dersom neste måned ikke er betalt på tidspunkt for oppsigelse, vil oppsigelsen tre i kraft ved utløp av den måned abonnementet ble sagt opp. Dersom neste måned er betalt av kunden på tidspunkt for oppsigelse, vil oppsigelsen tre i kraft ved utløp av den måned som kunden har betalt for. Innbetalt beløp for abonnement regnes som forfalt og refunderes ikke.
 5. Før pris for abonnementet er betalt kan man ikke gjøre krav på tjenester eller fordeler levert av NAF eller NAFs samarbeidspartnere.
 6. Pris for abonnementet er ved oppstart lik den pris som fremkommer i bestillingsløsningen. NAF kan ensidig endre pris for abonnement. Gjeldende pris for abonnement vil til enhver tid være tilgjengelig på naf.no.
 7. Ved oppsigelse vil kunden motta en bekreftelse per epost som informerer om utløp av forsikringsdekningen. Etter oppsagt tjenesteabonnement vil kunden være forsikringsdekket ut betalt periode.

3. Behandling og oppbevaring av personopplysninger

Når det gjelder personopplysninger, gjelder NAFs personvernpolicy slik den til enhver tid foreligger. NAFs personvernpolicy er tilgjengelig på naf.no.

4. Kommunikasjon

Som abonnement i NAF MOV samtykker du i at NAF kan sende deg nyttig informasjon, medlemsfordeler, nyheter og tilbud på produkter og tjenester fra NAF og våre samarbeidspartnere via e-post og mobil. Du kan når som helst reservere deg mot disse utsendelsene ved å endre dine opplysninger på Min Side på naf.no eller ved å ta kontakt med vår medlemsservice på telefon 23 21 31 00.

Kommunikasjon vedrørende forsikringen skjer elektronisk.