NAF Sykkel
Veihjelp: 08 505

Om NAF MOV

Hele 39% av de spurte i NAFs Trafikantunderskelse mener at elsykkel kan erstatte noen av transportmidlene de bruker på sine hverdagsreiser. NAF MOV jobber for å gjøre denne overgangen så smertefri som mulig.

NAFs Trafikantundersøkelse fra høsten 2017 er én av mange kilder vi bruker for å se hvilke løsninger dagens trafikanter ønsker seg. Bilen er viktig, men for mange er de gode alternativene minst like viktige.

Her er elsykkelen en smart og fleksibel løsning for svært mange. Vi har over tid arbeidet systematisk med brukerinnsikt, spørreundersøkelser og fulgt ulike nettfora for å finne ut hvordan den kan bli enda bedre og enklere å bruke.

Frykten for sykkeltyveri og usikkerheten rundt de mange ulike sykkelforsikringene er et mye diskutert tema blant elsyklister. Forsikringsalternativene er uoversiktlige og oppleves ofte som for dyre.

Derfor har vi utviklet en skikkelig god elsykkelforsikring som gir deg tyveriforsikring uten egenandel, med veihjelp fra NAF inkludert. Vårt mål er å gi deg som elsyklist én bekymring mindre! Du kan se nærmere på vårt forsikringstilbud her.

I neste fase vil vi i NAF MOV fokusere på de som ikke har elsykkel i dag, men som ser at elsykkelen vil være en god transportløsning i deres hverdag framover.

Vi setter pris på dine tilbakemeldinger – og tar gjerne imot innspill og idéer til hvordan NAF MOV kan bidra til at flere flytter seg over på elsykkel.

Send oss gjerne en e-post på post@nafmov.no.

God el-sykkeltur,

hilsen NAF MOV teamet

Bestill forsikring