En tjeneste fra NAF

Flere sykler: NAF, Syklistenes Landsforening og politiet oppfordrer til samarbeid på veien

Flere av de største byene rapporterer om rekordmange syklister på veiene i august. De ferske tallene tyder på at koronautbruddet har gitt ekstra fart i utviklingen. – Nå er det er viktigere enn noensinne å følge trafikkreglene og å vise hensyn til hverandre, sier NAF, Syklistenes landsforening og politiet i Oslo i en felles uttalelse.

Aller størst er økningen i Oslo. Tall fra sykkelmålepunktene til Oslo kommune viser 50 prosent flere syklister i august, målt opp mot fjoråret. Også i Bergen og Trondheim er det flere som sykler i år enn i fjor, henholdsvis 8 prosent økning i Bergen og 15 prosent økning i Trondheim i løpet av de siste ukene.

At flere sykler i byene er en ønsket og positiv utvikling. I tillegg til at det reduserer presset på kollektivtrafikken og gir mindre kø på veiene, er økt sykkelbruk bra for både folkehelsen og miljøet. Samtidig er trafikkbildet i byene er blitt mer komplisert og sammensatt på kort tid. Det stiller det nye og høyere krav til alle som bruker veiene.

-Nå er det viktigere enn noen gang at alle, enten du kjører bil eller sykkelen, bidrar gjennom å følge trafikkreglene, viser hensyn til hverandre og sånn gir sitt bidrag til at alle kommer trygt frem. Det handler mye om holdninger og respekt for hverandre, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Etterlyser mer sykkelveinett

Generalsekretær Morgen Andersen i Syklistenes Landsforening er glad for at flere velger sykkel.

-Vi ser at mange nå tar ansvar ved å velge sykkel i stedet for kollektivtransport. Det legger press på myndighetene, nå må de bygge ut et sammenhengende og mest mulig adskilt sykkelveinett, i en annen takt enn det som har vært tilfelle frem til nå, sier Andersen.

Han understreker at det viktig at alle trafikanter respekter trafikkreglene og avpasser kjøringen etter forholdene.

-Da bidrar du til et forutsigbart trafikkbilde, det gjør turen og byen hyggeligere og tryggere for alle. Og mens bilister må ta spesielt hensyn til myke trafikanter, må alle som sykler – og bruker el-sparkesykler – også huske på at det fins mykere trafikanter enn dem selv, nemlig de gående, sier Andersen.

Politiet i Oslo ser daglig eksempler på at det oppstår farlige situasjoner i trafikken som en konsekvens av et mer sammensatt og komplisert trafikkbilde.

Gjør deg sett

-Samspillet mellom de som kjører bil og de som sykler er avgjørende for å unngå ulykker. Alle må ta sin del av ansvaret og bidra ved å følge trafikkreglene og tilpasse farten etter forholdene, sier seksjonsleder Frank Halse i Oslopolitiet.

Han minner om at det er viktig at syklistene gjør seg godt sett i trafikken.

-Det er viktig å tenke på at som syklist og el-sparkesyklist er man både mer ubeskyttet i mindre synlig i trafikken. Det betyr at en defensiv kjørestil der man vi tar høyde for at man ikke har blitt sett, vil være ulykkesforebyggende. De store blindsonene på lastebiler er spesielt viktig å unngå når man sykler. Nå kommer dessuten høstmørket og da er det også viktig å ha lys og reflekser i orden på sykkelen, sier Halse.

Bestill forsikring